MENU

Rauno ja Anne Puolimatkan säätiö on vuonna 2009 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on rakennus- ja taidekulttuuriin sekä tieteiden – erityisesti lääketieteellisen tutkimuksen – edistäminen.

Uutisia

21.12.2022

Avustukset vuonna 2022

Avustuksia on jaettu vuonna 2022 yhteensä 20.000 euroa. 10.000 euroa lahjoitettiin Aalto-yliopiston omistajuuden professuuriin. Lääke- ja hoitotieteen apurahoja jaettiin kolmelle tutkijalle.

Lue lisää
21.12.2022

Apurahojen jakaminen

Vuonna 2021 säätiö jakoi avustuksia yhteensä 15.000 euroa, josta 10.000 lahjoitettiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle. Lahjoitus kohdistettiin omistajuuden professuurin perustamista varten. Lääketieteen tutkimukseen lahjoitettiin kaksi apurahaa, yhteensä 5.000 euroa.

Lue lisää
17.12.2020

Lääketieteen apurahat

Rauno ja Anne Puolimatkan säätiö tekee yhteistyötä TYKS säätiön apurahalautakunnan kanssa. Apurahoja jaettiin neljälle tutkijalle, joiden tutkimusaiheina ovat silmätaudit, infektiotaudit, lasten ahdistus/hoitotiede ja lasten terveys/hoitotiede.

Lue lisää

Tieteiden edistäminen ja tukeminen

Lääketieteellinen huippuosaaminen on yksi Suomen merkittävä ylpeydenaihe ja hyvinvoivan yhteiskunnan kivijalka. Säätiö tukee mm. lääketieteellistä tutkimusta yhteistyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus- ja tutkimussäätiön, TYKS-säätiön kanssa. Puolimatkan säätiö on tukenut mm. infektiotautien, silmätautien ja tehohoidon tutkimusta. Lääketieteen ohella säätiön tavoitteena on tukea myös kauppatieteitä.

Rakennus- ja taidekulttuuri

Puolimatkan säätiön tavoitteena on edistää rakennuskulttuuria omistamalla, korjaamalla ja säilyttämällä rakennushistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. Säätiö tukee myös taide- ja kulttuurihankkeita.